Website Bannerเศษผ้าเย็บวน
เศษผ้าเย็บวน มี  2  ขนาด
1. ขนาด  10" x 10"
2. ขนาด    8" x   8"
มีทั้งแบบ ผ้าสีเย็บวนและผ้าขาวเย็บวนเศษผ้าปึก
เศษผ้าขนาดประมาณ ฝ่ามือ มีสีขาวและสีต่างๆเศษผ้าชิ้น
เศษผ้าขนาดประมาณ A4  มีสีขาวและสีต่างๆ เหมาะมือ ใช้สำหรับทำความสะอาด
อุปกรณ์เครื่องจักร
 


Current Pageid = 53