Website Banner


เชือกฟาง
ผลิตจากเม็ดพลสติก PP ผสมกับการใส่เม็ดสีที่ต้องการลงไปแล้วจึงนำไปเทเข้าเครื่องจักร
เม็ดพลาสติกจะถูกลำเลียงผ่านเกลียวรีด ความร้อนและความดันสูงจะทำให้มันละลาย  และผ่าน
ระบบหล่อเย็น  รีดออกมาเป็นแผ่นบางๆ  และรูดออกมาเป็นเส้นยาวๆ สี
ๆ  เหมาะสำหรับมัดกล่อง
รัดสินค้า  รัดสิ่งของ  มีความเหนียว  ทน  ยึดสิ่งของหรือสินค้าให้รวมตัวกันไม่กระจาย   
มีหลาย
ขนาด
ลายสี  ให้เลือกใช้  ขึ้นอยู่กับการใช้งานสามารถใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของ  และ เพื่อการ
ตกแต่งสถานที่ให้ดูสวยงาม ราคาประหยัด 


Current Pageid = 51