Website Bannerฟิล์มยืดพันพาเลท (Stretch film)

ผลิตจากพลาสติกชนิดพิเศษ LLDPE  (Linear  Low  Density   Polythylene)
โดยผ่านกระบวนการ Extruion   ซี่งเป็นทคโนโลยีอันทันสมัย  ทำให้คุณภาพของฟิล์ม
มีความใส   บาง  แต่เหนียว
ใช้พันพาเลทสินค้า  เพื่อป้องกันน้ำ และฝุ่นละอองที่จะมาทำ
ความเสียหายกับตัวสินค้า 
 รักษารูปทรง  ลดความเสียหายเวลาขนย้ายและต้านทานการ
เจาะทะลุ มีขนาด 
15  micron  x  50  cm.  x  300  m.
17  micron  x  50  cm.  x  300  m.
20  micron  x  50  cm.  x  300  m.

ฟิล์มยืด แมชชีนโรว์ (Machine Roll)
ฟิล์มยืด แมชชีนโรว์ (Machine Roll)   ใช้ในการพันสินค้าหรือวัตถุดึงด้วยเครื่องจักร


ฟิล์มยืด Baby Roll
Baby Roll ฟิล์มยืดม้วนเล็กเป็นฟิล์มเอนกประสงค์ ตัดขนาดเพื่อให้เหมาะสำหรับ
การพันสินค้าหรือวัตถุต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน  ดีไซน์ขนาด ได้ตามความต้องการของลูกค้า 


พลาสติก HD และ PE
เหมาะสำหรับคลุมพาเลทสินค้า เพื่อกันฝุ่นและความชื่น ผลิตจากพลาสติก LDPE 
อย่างดี จึงมีความเหนียวและทนต่อสภาพแวดล้อม  มีสีและขนาดตามความต้องการ

ม้วนพลาสติกใส "Vender"
พลาสติกใส ใช้ห่อของ คลุมเครื่องจักร ห่อสินค้า ใช้ในงานอุตสาหกรรม ใช้ห่อ
เฟอร์นิเจอร์ เพื่อกันฝุ่นไม่ให้เปื้อนตัวสินค้า


Current Pageid = 47