Website Bannerผ้าปิดจมูก
 2 ชั้น
ผ้าปิดจมูก  2  ชั้น เหมาะไว้ใช้ในที่ๆ มีฝุ่นละอองละเอียด ในโรงงานอุตสาหกรรม
สถานที่ก่อสร้าง  โรงงานผลิตอาหารและยา
สถานที่ดูแลผู้ป่วย ใช้ในสถานที่ๆ  ต้องการ
ความสะอาดเป็นพิเศษ ใส่เพื่อป้องกันเชื้อโรค  และเชื้อแบคทีเรีย

ผ้าปิดจมูก 3 ชั้น ใยสังเคราะหฺ์
เหมาะสำหรับใช้ในทางการแพทย์ ป้องกันฝุ่นควัน เชื้อโรค และป้องกันมลพิษทาง อากาศที่อยู่รอบๆ ตัวหน้ากากอนามัย
หน้ากากอนามัยแบบ  3  ชั้น  ผลิตจากวัสดุ  ที่ใช้ในการแพทย์  ไม่มีส่วนผสมของ
ยางพารา  ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยทุกขึ้นตอน มีประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรีย
98.5%  ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้  รูปแบบสวมใส่สบาย กระชับใบหน้า ไม่สามารถนำกลับมา
ซักล้าง
                             
ผ้าปิดจมูกคาร์บอน ขาว/เขียว
ผ้าปิดจมูกคาร์บอน  ชั้นกรองผลิตจาก Activated Carbon   ช่วยในการกรองฝุ่นผง  
ฟูมโลหะ  และ  กลิ่นก๊าซ  ที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจในขณะที่ทำงาน 
 เสริม
ความสบายขณะสวมใส่ด้วยผ้า
  contton 100%   ในบริเวณที่สัมผัสกับใบหน้าเพื่อไม่ก่อ
ให้เกิดความระคายเคือง  เหมาะสำหรับงานประเภทฉีดพ่นสารเคมี

หน้ากากอนามัย คาร์บอน
ป้องกันกลิ่นไอเคมี สารระเหยในทุกสภาวะ ใช้ป้องกันจากงานอิเล็คทรอนิกส์
ยานยนต์ และเกี่ยวข้องกับสารเคมีทุกชนิด ซึ่งหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาทั่วไป 


Current Pageid = 52