Website Banner
ผงซักฟอก
ช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ทำความสะอาดได้ยาก เช่น คราบน้ำมัน ไขมัน และน้ำมันดิน
คราบสกปรกต่างๆ ที่ล้างออกยาก
ถุงขยะ
ถุงขยะมีประโยชน์ในการปกป้องเชื้อโรค อันเกิดจากสิ่งปฏิกูลที่สะสมอยู่ภายในถัง
ปกปิดกลิ่น ไรฝุ่น ที่อยู่ภายในถัง  ช่วยกำจัดขยะได้ง่ายขึ้น สบู่เหลวล้างมือ
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสำหรับ ทำความสะอาดมือสูตรถนอมผิวไม่มีส่วนผสมของสาร
ที่ทำให้ระคายเคืองผิวหนัง  และมีส่วนผสมพิเศษช่วยให้ผิวมืออ่อนนุ่ม
น้ำยาล้างทำความสะอาดห้องน้ำ
น้ำยาล้างห้องน้ำสูตรเข้มขัน คุณสมบัติช่วยในการขจัดคราบตะกรันในห้องน้ำ และ
สนิมบนพื้นผิวกระเบื้องและสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ โดยไม่ไปทำลายพื้่นผิวอุปกรณ์ทำความสะอาด
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาดมีหลายชนิด ซึ่งเราควรพิจารณา
เลือกให้เหมาะสม และใช้งานให้ถูกต้องตาม


Current Pageid = 56